UA RU EN PL
TELEFON

Kijów: +38 068 369 14 07
Stryj: +067 89 1-00-00
Lwów, Iwanofrankiwsk
wszystkie kontakty

Implanty w chirurgii kręgosłupa

W 1995 roku w medycynie ukraińskiej miało miejsce ważne wydarzenie – pacjentowi z urazem kręgosłupa wszczepiono system implantów do operacyjnej stabilizacji kręgosłupa. Zabieg po raz pierwszy na Ukrainie wykonał Igor Kurilets wspólnie z francuskimi i polskimi lekarzami. Niebawem implanty te zostały wykorzystane przy operacyjnym leczeniu spondylolistez (kręgozmyków) i skolioz.

Wykonanie zabiegu poprzedziła znajomość Igora Kuriltsa z wynalazcami tych operacji – znanymi na całym świecie chirurgami-ortopedami Cotrelem i Dubousset’em z Francji. Zaproponowana przez nich metoda stosowania systemu implantów metalowych przynosiła zasadniczo nowe i zadziwiające wyniki przy leczeniu skrzywień kręgosłupa (skoliozach, kifozach, urazach, spondylolistezach itp.).

Po raz pierwszy na świecie zabieg wykonano w Paryżu w 1983 roku, następnym krajem była Kanada, a dalej Polska. Dziś metoda stosowana jest we wszystkich bez wyjątku krajach świata.

Implanty składają się z haków, śrub i płyt, mocowanych do kręgów. Rozróżnia się haki laminarne, pedikularne i poprzeczne; śruby monoaxialne, poliaxialne i wyciągowe. Śruby i haki są trwale spinane prętami, które z kolei łączone są ze sobą za pomocą łączników poprzecznych. Do łączenia prętów stosuje się również łączniki domino i axialne. Fiksacja implantów odbywa się za pomocą specjalnych śrub fiksacyjnych, niektóre z nich zapewniają dynamometryczną kontrolę siły dokręcenia. Implanty produkowane są ze stali nierdzewnej lub stopu tytanowego. Do wprowadzenia każdego implantu do kręgosłupa stosuje się specjalne narzędzia i manipulatory.

Obecnie liderami w opracowaniu i stosowaniu implantów występują Stany Zjednoczone i Francja.

Międzynarodowe Centrum Neurochirurgii stosuje implanty produkcji amerykańskiej firmy Medtronic i francuskiej Nova Spine.

Dzięki staraniom pracowników Międzynarodowego Centrum Neurochirurgii implanty wpisano do Ukraińskiego Rejestru Krajowego Nowej Techniki Medycznej.