UA RU EN PL
TELEFON

Kijów: +38 068 369 14 07
Stryj: +067 89 1-00-00
Lwów, Iwanofrankiwsk
wszystkie kontakty

Nowoczesny sprzęt anestezjologiczny

Przy wyborze szpitala neurochirurgicznego pacjenci często niedoceniają poziomu pomocy anestezjologicznej, sądząc, że podstawowa rola przy wykonywaniu operacji należy wyłącznie do chirurga.

Współczesna neuroanestezjologia to niezwykle skomplikowana i dynamiczna dziedzina nauki medycznej, wymagająca dysponowania wysoko wykwalifikowanym personelem i dużych nakładów na sprzęt medyczny. Udzielamy pomocy naszym pacjentom na poziomie nowoczesnym, który w odróżnieniu od tradycyjnych ukraińskich szpitali przewiduje:

1. Stosujemy aparaty do znieczulenia wyprodukowane przez firmę Datex-Ohmeda (General Electrics, USA) – lidera w produkcji takiego sprzętu. Pracują one w układzie zamkniętym, co daje możliwość, w odróżnieniu od aparatów produkcji krajowej, pracujących w układzie otwartym, dokładnie kontrolować skład wprowadzanej do płuc mieszaniny gazowej i powietrza wydychanego. Kontrola prowadzona jest za pomocą złożonego monitora, gazoanalizatora i systemu recyrkulacji, oczyszczania i regeneracji składu mieszaniny gazowej, wprowadzanej do płuc pacjenta. Pozwala to zużywać 5-10 razy mniej leków, zmniejszając tym samym niszczący wpływ narkozy. To również daje możliwość gwarantowanego przeprowadzania wielogodzinnych operacji ciężko chorym pacjentom i osobom w podeszłym wieku. Generalnie, takie znieczulenie jest znacznie lepiej tolerowane przez pacjentów.

2. Nowoczesny sprzęt znieczulający kontroluje do 30 parametrów stanu pacjenta. Umożliwia to wczesne zdiagnostowanie niebezpiecznych odchyleń od normy i skuteczną ich korektę. Wszystko to istotnie zmniejsza liczbę powikłań pooperacyjnych.

3. Wprowadzanie preparatów znieczulających o wysokiej skuteczności wykonywane jest za pomocą specjalnego sprzętu komputerowego (infuzomatów, pomp strzykawkowych, dozatorów gazowych), które w odróżnieniu od tradycyjnych metod wprowadzania leków gwarantują stabilność znieczulenia przy mniejszej ilości wprowadzanych leków. Bezpieczeństwo, komfort i regulację znieczulenia w szpitalu zapewnia stosowanie gazów medycznych i nowoczesnych mieszanin gazowych. Po operacji pacjent budzi się w ciągu kilku minut, co pozwala lekarzom na natychmiastową ocenę jego stanu.

4. Stosowany na salach operacyjnych Międzynarodowego Centrum Neurochirurgii sprzęt medyczny jest dublowany, co zwiększa bezpieczeństwo w przypadku zepsucia się lub awarii.

5. Na naszej stronie internetowej znaleźć można informacje na temat przetaczania krwi autologicznej (autohemotransfuzji) za pomocą Electa Cell Saver, oraz na temat badania motorycznych potencjałów wywołanych rdzenia kręgowego w czasie operacji. Technologie te uważane są przez nas za podstawowe.

6. Wysokie kwalifikacje i długotrwałe szkolenie personelu medycznego służby anestezjologicznej Międzynarodowego Centrum Neurochirurgii są podstawowym kluczem sukcesu pracy neurochirurgów.