UA RU EN PL
TELEFON

Kijów: +38 068 369 14 07
Stryj: +067 89 1-00-00
Lwów, Iwanofrankiwsk
wszystkie kontakty

Technologie neuronawigacyjne

W 2005 roku po raz pierwszy na Ukrainie w Międzynarodowym Centrum Neurochirurgii rozpoczęto stosowanie systemu neuronawigacyjnego Stealth Station Treon Plus (Medtronic, USA). System ten wpisaliśmy do Ukraińskiego Rejestru Krajowego Nowej Techniki Medycznej.

Nawigacja również należy do podstawowych narzędzi w neurochirurgii. Jest to skomplikowane urządzenie komputerowe, pozwalające określić położenie narzędzi chirurgicznych w głowie pacjenta podczas operacji z dokładnością do 1 mm. Dzięki technologiom nawigacyjnym można trafić dokładnie w cel przy wykonywaniu biopsji, usuwaniu niewielkich guzów mózgu, pozwalają również uniknąć kontaktu narzędzi chirurgicznych z ważnymi strukturami anatomicznymi, co zapobiega ich uszkodzeniu. Nawigacja pozwala kontrolować zakres przenikania narzędzi chirurgicznych i kompleksowe usunięcie guzów mózgu.

Przy wykonywaniu operacji na kręgosłupie nawigacja pozwala zastąpić śródoperacyjne zdjęcia rentgenowskie wirtualnym modelem, umożliwiając tym samym kontrolowanie położenia i prawidłowości zamocowania implantów kręgosłupowych, zmniejszając przy tym możliwość trafienia w kanał kręgosłupa i uszkodzenia rdzenia kręgowego. Stosowanie nawigacji bardzo istotnie obniża ilość szkodliwego działania promieni RTG na pacjenta i chirurgów.

Urządzenie do nawigacji łączy wirtualne obrazy mózgu uzyskane w wyniku badania rezonansem magnetycznych lub tomografem komputerowym i zestawia je z rzeczywistymi strukturami anatomicznymi głowy i czaszki. Przy stosowaniu nawigacji podczas operacji kręgosłupa komputer nawigatora pracuje w parze z aparatem rentgenowskim.