UA RU EN PL
TELEFON

Kijów: +38 068 369 14 07
Stryj: +067 89 1-00-00
Lwów, Iwanofrankiwsk
wszystkie kontakty

Śródoperacyjna autohemotransfuzja

Przetaczanie krwi podczas operacji to podstawowa zasada inwazji chirurgicznych, bez której chirurgia XX wieku nie mogłaby ukształtować się jako nauka. W ciągu prawie stulecia krew dawcy była jedynym czynnikiem stabilizującym stan pacjenta w czasie zabiegu chirurgicznego. Długo nie znajdowano skutecznych metod wykorzystania krwi wylewającej się do rany. Krew z rany zawiera domieszki innych tkanek (mięśni, tłuszczu, kości itp.) oraz uszkodzone elementy krwi i wolną hemoglobinę. Transfuzja takiej krwi zagraża życiu pacjenta.

Krew dawcy również może zawierać szkodliwe i niebezpieczne czynniki, między innymi poprzez krew często odbywa się zakażenie niebezpiecznymi wirusami i infekcjami (HIV, żółtaczka typu B, C i in.). Powszechnie znane są problemy ze znalezieniem dawcy, brakiem krwi oraz kłopoty związane z jej przechowywaniem i transportem. Są również pacjenci nie wyrażający zgody na transfuzję z powodów religijnych.

W 2007 roku Międzynarodowe Centrum Neurochirurgii wpisało do Ukraińskiego Krajowego Rejestru Nowej Techniki Medycznej aparat do śródoperacyjnej transfuzji krwi ELECTA Sorin Group (Włochy). Aparat pozwala na gromadzenie, filtrację, odwirowanie, oczyszczanie i zwrot krwi własnej pacjenta w czasie operacji. Wszystkie procesy są zautomatyzowane i komputeryzowane. Dziś wielogodzinne ryzykowne zabiegi chirurgiczne z dużą utratą krwi wykonywane są w ogóle bez użycia krwi dawcy, a samopoczucie pacjentów po takich zabiegach jest o wiele lepsze. Powikłania poprzetoczeniowe sprowadzono do minimum. Autohemotransfuzję stosuje się w leczeniu chirurgicznym skoliozy, kifozy, spondylolistezy, złamań kręgosłupa, stenozy kanału kręgosłupa, itp.

Duża chirurgia stała się bardziej bezpieczna i skuteczna.

Aparat ELECTA należy do podstawowego wyposażenia Międzynarodowego Centrum Neurochirurgii.