UA RU EN PL
TELEFON

Kijów: +38 068 369 14 07
Stryj: +067 89 1-00-00
Lwów, Iwanofrankiwsk
wszystkie kontakty

O kliniceFilozofia

Działalność pracowników Centrum wypełnia świadomość zapomnianego na Ukrainie postulatu, że medycyna stworzona została nie dla lekarzy, lecz dla ludzi chorych. Służenie pacjentowi – oto cel naszego szpitala.

Nieustannie śledzimy pojawianie się nowych technologii medycznych i wybieramy wśród nich najbardziej skuteczne. Monitoring prowadzimy wspólnie z niezależnymi lekarzami-ekspertami z Zachodu, a nasi lekarze wyjeżdżają na szkolenia za granicę. Wyboru technologii dokonujemy według rygorystycznych standardów FDA i Wielkiej Brytanii. Metody, które nie są powszechnie stosowane za granicą bądź znajdują się w stadium badania, nie są stosowane w naszym Centrum.

Metodologia leczenia pacjentów w Międzynarodowym Centrum Neurochirurgii opiera się nie na ideologii, co jest właściwe dla krajów byłego ZSRR, lecz na badaniu zdalnych rezultatów leczenia. Każdy przypadek niespodziewanych efektów leczenia poddawany jest ścisłej analizie, badany i stanowi podstawę do opracowania lub sprecyzowania instrukcji służbowych.

Jednym z podstawowych problemów ukraińskiej neurochirurgii jest duża liczba niepotrzebnych zabiegów chirurgicznych, przynoszących takie same rezultaty, co leczenie konserwatywne. Dokonujemy ścisłej selekcji pacjentów pod względem konieczności wykonywania operacji chirurgicznych, uważając je za ostateczne i skrajne rozwiązanie.

Przystępność usług medycznych. Utrzymujemy bezpośrednie kontakty z dostawcami towarów medycznych oraz implantów, nie korzystając z usług dilerów, co w połączniu z intensyfikacją pracy obniża koszt usług. Dlatego ceny na usługi medyczne w MCNCH są przystępne dla szerokich warstw społecznych.

Jako priorytet wybraliśmy nie wystrój, lecz naukowo sprawdzone know-how i środki do ich stosowania. Wyraźnie rozróżniamy kategorie filozoficzne formy i treści i skupiamy wysiłek na ostatniej.

Benchmarking. Przejmujemy i powielamy zasady działalności najlepszych szpitali Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.